Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

8.90 лв

Обща информация:

Белтъкът, който нормално се отделя в урината при здрави лица е в незначително количество и достига до 150 mg/24h. Определяне на количества между 30 и 300 mg/24h е указание за леко увреждане на бъбреците и неправилно е означена като микроалбуминурия ( „микро“, като израз на една особено ниска концентрация).

Установяването на микроалбуминурия при болни от диабет, след елиминиране на други причини за произхода и, е указание за начална диабетна нефропатия. Важно основание за изследването на микроалбуминурията е, че според редицa проучвания увреждането на базалната мембрана през етапа на микроалбуминурия е обратимо.

За скринингови нужди се изследва спонтанна порция урина.

Микроалбуминурия може да се наблюдава и при :

  • хипертензия ( високо кръвно налягане)
  • бременност ( състояние на прееклампсия, мортилитет на плода)
  • недиабетни бъбречни заболявания

 Пробовземане:

Урина

Ключови думи: 

Урина, белтък, микроалбумибурия

Нашите лаборатории

Последвайте ни