Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

140.00 лв

Обща информация:

Методът е базиран на директна детекция на мед в урина чрез атомна спектрофотометрична абсорбция. Изследването притежава акуратност, чувствителност и специфичност и е златен стандарт в диагностиката. Изработва се в Германия.
Останалите методи на детекция на мед в урина (колориметричен) са ненадежни и подвеждащи. Лаборекспрес 2000 предлага на своите пациенти най-добрата диагностика.
Хиперкуприурия има при заболявания като болест на Wilson, хемохроматоза, билиарна цироза, тиреотоксикоза, инфекции и онкологични заболявания (вкл.левкемия).
Ниски нива се установяват при недохранване, хипопротеинемия, малабсорбция и нефротичен синдром. Прекомерната употреба на препарати съдържащи метали (Zn) също влияе на абсорбцията на Cu в гастро-интестиналния тракт.
Изследването допълва изследването на серумна концентрация на мед и церулоплазмин.

Пробовземане:


24 часова урина, съдът да се съхранява на 2-8 °C(хладилник) през цялото време
Събира се в стерилен сух, добре измит контейнер(по-голяма вместимост). Първата сутрешна урина се изхвърля,пациентът отбелязва часа в който ще започне 24 часово замерване.Събират се следващите урини в същия съд до сутринта .Събирането приключва в часа , в който е започнало изследването. След това урината се размесва добре и количество от 20 мл се донася в контейнер в лабораторията. Моля, съобщете за цялото количество(мл) в диуреза.

Ключови думи:


Мед, cooper, urine

Нашите лаборатории

Последвайте ни