Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

2.80 лв

Обща информация:


При заболявания или увреждания на панкреаса (задстомашната жлеза) или слюнчените жлези се освобождава амилаза. Нивата на амилаза в кръвта се повишават по-бързо, отколкото тези в урината, но в урината повишените нива се запазват по-дълго време.

Пробовземане:

Урина

Ключови думи:

Амилаза, урина, панкреас 

Нашите лаборатории

Последвайте ни