Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

26.50 лв

Обща информация:


Свободна фракция на простатно специфичния антиген Простатно специфичния антиген е гликопротеин, продуциран в простатата. В човешкият серум могат да бъдат определени:

  • несвързана, свободна форма на PSA (free-PSA, молекулна маса около 33кD)
  • свързана, комплексна форма на PSA с 1-антихимотрипсин и α2-макроглобулин (bound-PSA, молекулна маса около 100 кD).

Двете форми представляват основната част на общия, тотален PSA ( total-PSA ).
Total-PSA = free-PSA + bound-PSA.
Измерването на f-PSA има диагностична стойност успоредно с определяне на общия PSA (t-PSA). Определянето на f-PSA и t-PSA дава възможност за съставяне отношението между двата: Free PSA/ Total PSA и изчисляване на процента свободен PSA (% f-PSA). Процентът свободен PSA (% f-PSA) има по-голяма диагностична стойност отколкото самостоятелното изследване на тоталния PSA, особено в случаите на нормален или гранично променен PSA и увеличени размери на простатата при ректално туширане.

При мъже със стойности на %-f-PSA под 25, биопсията е препоръчителна. Всъщност простатните карциноми обикновено освобождават форми на PSA, които са свързани с протеини в кръвта. Това води до повишение на свързания PSA в кръвта и от там намаление на f-PSA (освобождаваните от простатния карцином форми на PSA, са различни от формите на PSA, освобождавани при доброкачествените простатни хиперплазии).

Изследването на f-PSA и изчисляването на % f-PSA повишава значително възможностите за ранна диагноза и лечение на простатния карцином.

Препоръчително е изследването на туморни маркери да се осъществява в една и съща лаборатория, за да се проследява динамиката на стойностите на маркера.

 

Пробовземане:


Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи:

Простатен специфичен антиген, свободен, PSA, free

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни