Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

9.50 лв

Обща информация:


Съществува серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ.
Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода.

Определяне на кръвна група по "медицински индикации" се извършва при:

  • Пациенти, на които им предстои оперативна интервенция;
  • На всички бременни жени и техните съпрузи;
  • Пренатална и постнатална диагностика на Хемолитична болест на новороденото при АВО и Rh несъвместимост между майката и плода;
  • По желание на пациента;

Пробовземане:


Венозна или капилярна кръв

Ключови думи:

 Кръвна група, ABO, Rh D антиген 

Нашите лаборатории

Последвайте ни