Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

9.50 лв

Обща информация:


Съществува серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ.
Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода.

Определяне на кръвна група по "медицински индикации" се извършва при:

  • Пациенти, на които им предстои оперативна интервенция;
  • На всички бременни жени и техните съпрузи;
  • Пренатална и постнатална диагностика на Хемолитична болест на новороденото при АВО и Rh несъвместимост между майката и плода;
  • По желание на пациента;

Пробовземане:


Венозна или капилярна кръв

Ключови думи:

 Кръвна група, ABO, Rh D антиген 

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни