Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

лв

Обща информация:


Еритроцитите на различните индивиди се разделят в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ. Системата АВО и RhD антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или RhD несъвместимост между майката и плода.

Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се в еритроцитната мембрана. Еритроцитите притежаващи А-антиген се изследват по отношение на подгрупите А1 и А2.

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Подгрупи на А Антиген, А1/ А2,  subgroups A/AB antigen

Нашите лаборатории

Последвайте ни