Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

200.00 лв

Обща информация:


Заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Инкубационния период е до 6 месеца.


Доказване на НВV ДНК с количествен PCR Real Time метод (полимеразно-верижна реакция с отчитане в реално време). Извършва се количествено определяне на вирусната ДНК в копия/мл приравнени спрямо международен стандарт в съответни международни единици/мл (IU/ml). Наличието на НВV ДНК е индикатор за вирусна репликация и съответстващата на това висока инфекциозност. С този метод се определя количествено ДНК при:

  • всички HbsAg положителни пациенти;
  • всички HbеAg положителни пациенти;
  • при повечето anti – HbеAg положителни пациенти;
  • в някои случаи се доказва ДНК и в проби, отрицателни за HbsAg, но положителни за anti – Hbс IgG - при т.нар. окултни хепатит В вирусни инфекции;
  • за мониториране на терапия с пегилиран интерферон алфа или нуклеозидни аналози.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Хепатит Б, Hepatitis B - HBV, ДНК количествен, DNA quantitative

 

Нашите лаборатории

Последвайте ни