Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

лв

Обща информация:


Пневмоцистозата е инфекция, най-честата водеща причина за заболяемостта и смъртността на болните с различни имунодефицитни състояния, в това число и обусловените от HIV-инфекция.
Разпространението е широко в света по хората и животните, най-често се среща в Европа. Източник (краен гостоприемник) е човекът, болен или цистоносител. Основният механизъм за предаване е по въздушно-капков път.


Най-често се заразяват деца (недоносени, новородени до 1-годишна възраст (от 1 до 5 месеца), възрастни лица с хематологични и онкологични заболявания, реципиенти на трансплантирани органи, болни от системни заболявания на съединителната тъкан, след продължително третиране с кортикостероиди, лица с вроден или придобит имунен дефицит, болни от СПИН, децата с хронични възпалителни заболявания на червата (ХУХК и Крон), получаващи антагонисти на тумор некрозис фактора (TNF), и др.

Пробовземане:


Храчка

Ключови думи:

 Микроскоп, изследване, храчка, pneumocystis carini по Romanowski – Giemsa

Нашите лаборатории

Последвайте ни