Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

лв

Обща информация:

Маларията е остро протичащо протозойно заболяване, характеризиращо се с пристъпи на треска и фебрилитет, периодично повтарящи се през определен период от време в зависимост от вида на причинителя, анемия и хепатоспленомегалия. Причинителите на маларията са едноклетъчни паразити от род Plasmodium. В човека заболяване предизвикват 4 вида плазмодии: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale и Plasmodium malariae.
Изследване за малария се прави при пристъпи на треска и фебрилитет, повтарящи се през определен период и епидемиологични данни за пребиваване в страни с тропически и субтропически климат.

Пробовземане:

Капилярна кръв


Ключови думи:

Малария, треска

Нашите лаборатории

Последвайте ни