Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

25.00 лв

Обща информация:

Антигенен мембранно- базиран имунен тест за борелиоза. Тестът дава директна детекция в кърлеж за
причинителите от род Borrelia (B.garinii, B.afzelii, B.burgdorferi sensu stricto, B.spielmanii). Тестът е
препоръчителен в случаите от ухапване от кърлеж и пациентите/личен лекар желаят да узнаят дали
конкретния кърлеж е преносител на причинителя на лаймска болест.
След ухапване от кърлеж, дори и той да е заразен с борелии, риска от заразяване
е около 10%. По-висок е риска, когато кърлежа престои по-дълго време и при
отстраняване му е нарушена негоната цялост.

Пробовземане:

Кърлеж, желателно да не е престоявал в спирт или други течности


Ключови думи:

Ухапване от кърлеж, изследване на кърлеж, тест за борелиоза, Borrelia

Нашите лаборатории

Последвайте ни