Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

280.00 лв

Обща информация:


Изследването е подходящо в случаите, когато състоянието на пациента е неуточнено, засегнати са цели колективи, други методи за диагностика не дават резултат за поставяне на диагноза. Изследването е най-модерния генетичен панелен метод (мултиплексен PCR) , който дава бърз и надежден резултат за 22 от най-чести бактериални, вирусни и паразитни причинители в стомашно чревния тракт, както и за техните токсини. Те представляват 99 % от причинителите на сериозни инфекции в ГИТ.

 • Aeromonas DNA
 • Campylobacter DNA
 • Clostridium difficileToxin A/B DNA
 • E coli enteroaggregative ( EAEC ) DNA
 • E coli enteropathogenic ( EPEC ) DNA
 • E coli enterotoxigenic ( ETEC ) DNA
 • Plesiomonas shigelloides DNA
 • Salmonella sp DNA
 • E coli shiga-like toxin (stx1+stx2)
 • Shigella/ Enteroinvasive E coli ( EIEC) DNA
 • Vibrio sp DNA
 • Vibrio cholerae DNA
 • Yersinia enterocolitica DNA
 • Cryptosporidium sp DNA
 • Cyclospora cayetanensis DNA
 • Entamoeba histolytica DNA
 • Giardia lamblia DNA
 • Adenovirus DNA
 • Astrovirus RNA
 • Norovirus genogroup I and II RNA
 • Rotavirus A RNA
 • Sapovirus RNA

 

Пробовзимане:
Фецес в стерилен сух контейнер, да се избягват участъци с кръв. Препоръчително е да се взима от участъци със слуз. Задължително е да се упоменат години, име на пациента, диагноза и личен лекар. Пробата да се донесе максимално бързо в лабораторията. Тестът е неподходящ за повърнати материи.

Ключови думи:

Гастроинтестинални инфекции,  панел, вирус, бактерии, паразити 

Нашите лаборатории

Последвайте ни