Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

9.50 лв

Обща информация:


Изследва се за патогенни бактерии. При наличие на позитивен резултат от микробиологичното изследване се определя чувствителността на изолираните микроорганизми към медикаменти (антибактериални) с цел да се подбере най-подходящото лечение.

Микроорганизми причинители на инфекции на горни дихателни пътища и/или колонизатори :

Потенциални патогени, колонизиращи носната лигавица и обект на изследването на носен секрет

 • S.pyogenes 
 • бета-хемолитични streptococci gr.C,G
 • S.pneumoniae
 • M.catarrhalis
 • S.aureus
 • N.meningitidis
 • Enterobacteriaceae

Остър синуит

 • S.pneumoniae
 • M.catarrhalis
 • H.influenzae
 • S.pyogenes
 • S.aureus- рядко
 • Enterobacteriaceae- при вътреболнични случаи

Хроничен синуит

 • Причинители на остър синуит

Пробовземане:

Стерилни тампони(спекталети),за всяка ноздра е необходим отделен тампон. Моля,отбележете лява/дясна на тампона.
Най-малко 12ч преди вземане на пробата носните кухини не трябва да са третирани с медикаменти.
Пациентът/родител/ обхваща с два пръста странично носа и ги повдига нагоре, докато ноздрите се разтворят добре.С тампона се прониква внимателно навътре в кухината на едната ноздра,извършва се въртеливо движение и секретът полепва по тампона.
Внимавайте при издърпването навън да не докоснете външната част на носа.
В Лаборекспрес 2000 се взима професионално от лаборант !
Препоръчително е транспортирането до 2 часа. В случаите на забавяне може да бъдат оставени в хладилник на 2-8 °C до 72ч.


Ключови думи:

Носен секрет, бактерия, инфекции

Нашите лаборатории

Последвайте ни