Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

37.00 лв

Обща информация:

Само свободният PS има активност като кофактор на активирания Протеин С (Protein C) като усилва действието му. Затова определянето на свободния PS дава по-полезна информация от определянето на общото количество на протеина. PS притежава и самостоятелно антикоагулантно действие. Участва в процесите на контрол при образуването на тромбина и фибринолизата.

Дефицитът на PS е свързан с увеличен риск от тромбози.


Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Свободен протеин S, free protein S

Нашите лаборатории

Последвайте ни