Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

16.00 лв

Обща информация:

D-димерът (DD – димери между 2 D-фрагмента) е един от крайните продукти на фибринолизата, получен от разграждането на фибрин, стабилизиран от фактор ХІІІа - фибрин i (i- insoluble -неразтворим). Той е най-малкия фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки.
Появата на D-димери в плазмата е показател за съществуване на фибрин в кръвта, разграден до фибринови фрагменти, вследствие на вторична фибринолиза. Повишените стойности не могат да послужат за изясняване причината за образуване на фибрин, както и за локализиране на процеса.


Пробовземане:

Венозна кръв


Ключови думи:

Д-димер, D-dimer, фибрин

Нашите лаборатории

Последвайте ни