Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

100.00 лв

Обща информация:


Факторът е протеин, който се свързва към тъканен фактор, инициира каскадата на кръвосъсирване, което допринася формирането на съсирек. Заболяването в следствие на дефицит на фактора се нарича Болест на Александър, унаследява се автозомно рецесивно от двамата родители и боледуват мъже и жени еднакво.
Симптомите са подобни на другите дефицитни състояния на фактори на кръвосъсирването. Проявява се с вариабилна тежест- от интракраниални хеморагии през първите месеци на живота до леки кръвотечения в различни системи и органи.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 7, Coagulation factor, Proconvertin

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни