Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

100.00 лв

Обща информация:


Факторът е протеин, който се свързва към тъканен фактор, инициира каскадата на кръвосъсирване, което допринася формирането на съсирек. Заболяването в следствие на дефицит на фактора се нарича Болест на Александър, унаследява се автозомно рецесивно от двамата родители и боледуват мъже и жени еднакво.
Симптомите са подобни на другите дефицитни състояния на фактори на кръвосъсирването. Проявява се с вариабилна тежест- от интракраниални хеморагии през първите месеци на живота до леки кръвотечения в различни системи и органи.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 7, Coagulation factor, Proconvertin

Нашите лаборатории

Последвайте ни