Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

95.00 лв

Обща информация:


Факторът засилва процеса на превръщане на протромбина в тромбин, което е съществено в образуването на съсирек. Дефицит на този фактор е наследствен автозомно рецесивен т.е. двамата родители са носители на гена. Мъжете и жените са засегнати в еднаква степен.
Симптомите при дефицита са: поява на синини, подкожни кръвонасядания, кръвотечение от носа, венците и устната кухина. Бебетата са с повишен риск от интракраниална хеморагия, при възрастните се наблюдават кръвотечения от белите дробове, ГИТ,тежки метрорагии при жените.
Диагнозата се поставя на база стойностите на парциалното тромбопластиново време (аРТТ), протромбиново време (РТ), време на съсирване(ТСТ), настоящето изследване за самия фактор.
Наследствените дефицити са редки състояния, проявяват се рано и засягат обикновено един фактор от кръвосъсирването.Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Фактор 5, кръвосъсирване, Factor V, Labile Factor, Proaccelerin

Нашите лаборатории

Последвайте ни