Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

80.00 лв

Обща информация:


Дефицит на фактора се унаследява автозомно рецесивно от двамата родители и боледуват мъже и жени еднакво. Най-рядкото заболяване дължащо се на факторите на кръвосъсирването (1:5000000).
Факторът стабилизира формирания съсирек. Без него, съсирекът няма да се развие, но ще се разпадне и причини рекурентни кръвотечения. Кръвотечения от умбиликалната връв се докладват при 80 % от случаите с дефицита. При 30 % се наблюдават спонтанни мозъчни хеморагии, висок леталитет. Останалите симптоми са подобни с другите дефицитни състояния:суфузии, кръвонасядания, кръвотечения от носа, стави, след интервенции, менорагии, аборти, инфертилитет и при двата пола.
Пациентите с този дефицит дават нормални стойности при тестовете за кръвосъсирване.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 13, Coagulation factor, Fibrin Stabilizing Factor

Нашите лаборатории

Последвайте ни