Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

85.00 лв

Обща информация:


Дефицит на този фактор води до заболяването Синдром на Розентал или т.нар. Хемофилия С. Среща се в честота 1 на 100,000, по-високи при затворени етноси. Унаследява се автозомно рецесивно от двамата родители, но и автозомно доминантно(от един родител).
Симптомите не винаги са свързани с кървене. Много често първи признаци на заболяването са след по-сериозни интервенции или зъбна екстракция(кътник,мъдрец). При жените може да се наблюдават по-обилни менструации, но не и тежки хеморагии. Други признаци на кървене (ставни, мускулни, вътрешноорганни) са редки.
Освен търсенето на този дефицит към диагнозата се добавят стойностите на РТ, аРТТ, тромбоцити, време на кървене, време на кръвосъсирване.


Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 11, Coagulation factor, Plasma Thromboplastin Antecedent

 

 

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни