Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

46.00 лв

Обща информация:

Методът се използва за потвърждение на резултат след изследване на антитела срещу Borrelia burgdorferi IgG/IgM , при които стойностите са неубедителни или не задоволяват лекуващият лекар след проведено лечение. По принцип случаите на на несъвпадение(фалшиво позитивни резултати на антитела ) са по-чести при ранното изследване за Лаймска болест.
Имуноблот методът позволява характеризиране на имунния отговор срещу отделните антигени на Borrelia burgdorferi(повече маркери за диагностика), които са различни в зависимост от стадия на заболяването.
Изследването се назначава от специалист, за да се избере правилният потвърдителен метод, след серологична антитяло диагностика. Имуноблотът не е подходящ за скринингов метод. Неговото предназначение е да потвърди или отхвърли резултат от скринингов тест (гранични резултати) при клинично неясни случаи, т.е. с него се повишава специфичността на серологичното изследване.

Лаймската борелиоза е инфекциозно заболяване , което се причинява от спираловидните бактерии от комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato и се предава при ухапване от заразен кърлеж. Лаймската болест е многосистемно заболяване, при което се засягат главно кожата, ставите, нервната система и сърцето и в по-малка степен очите, бъбреците и черния дроб.
Заболяването се счита за най-честата инфекция, предавана с членестоноги в умерения климатичен пояс на Северното полукълбо. Случаи се доказват в Европа, Азия , Сащ и Канада.
В Европа (вкл.България) главен преносител на Borrelia burgdorferi са кърлежите от вида Ixodes ricin us. Гостоприемници за кърлежите са гризачи, както и едри бозайници като овце, коне, крави. Друго условие е и наличието на подходяща растителност-гористи масиви, висока влажност. За България те показват два пика на максимална активност-един през пролетта и втори , по-малък през есента.
В развитието на болестта могат да се набележат три стадия:
-ранна локализирана инфекция
-ранна дисеминирана(разпространена)
-късна Лаймска борелиоза


Важно за първия стадии е развитието около мястото на ухапване типичната еритема мигранс (зачервяване на кожата с овална форма 30-50 см). Появява се между 10-15 дни след ухапването. Възможни са леки грипоподобни симптоми,стрелкащи болки по хода на нервите , болки в ставите и мускулите , преходни нарушения в сърдечната дейност.
През стадия на ранна дисеминирана Лаймска болест причинителят се разпространява по кръвен и лимфен път. Седмици или месеци след началото си болестта се изявява с множество лезии(обрив), с артрит, ендо-или миокардит, неврити, менингит, енцефалит.
Месеци и дори години след първоначално заразяване и липса на адекватно лечение се развива третият стадий на болестта -късната Лаймска борелиоза. Острият артрит хронифицира и довежда до тежка анкилоза на ставата. Развива се типична за болестта лезия-хроничен акродерматит прогресиращ до кожна склероза и атрофия.Засяга се нервната система и прогресира до хронична енцефалопатия като резултат от хроничен менингоенцефалит.
Клиничният преглед, своевременната диагностика и лечение са важни за стопиране на инфекцията в начален стадий.
Етиологичното лечение включва антибиотичен курс, който в началото води до пълно оздравяване на пациента. Оставена без лечение, болестта показва спонтанно обратно развитие , но крие опасност от персистиране на причинителя и прогресиране на болестта.
При лабораторно доказване на причинителя антибиотичното лечение е задължително!
При една трета от пациентите отсъства анамнеза за ухапване от кърлеж , но се установява еритема!
При две трети от пациентите с хронични форми (артрит, неврит ) също не съобщават за ухапване в миналото!
Поради тази причина лабораторната диагностика е от съществено значение!

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Лаймска болест Immunoblot Ig M (потвърдителен )

 

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни