Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

35.00 лв

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Серологичен метод с голямо приложение в клиничната практика. При остра форма на инфекцията този клас антитела се появяват 2-4 седмици от първите признаци на заболяването, при реинфекция е възможно наличието на ниски и дори липсващи титри. Препоръчително е изследването на двата класа антитела да се направи в началото и след период от 3-4 седмици. Незабавната антибиотична терапия може да забави антитялообразуването!

Chlamydophila pneumoniae е облигатна вътреклетъчна бактерия, която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици. В повечето случаи инфекцията протича инапарентно или леко, но е установено, че 10% от интерстициалните пневмонии се дължат на този причинител. В последните години е установена връзка с развитието на хронична обструктивна белодробна болест(ХОББ), кистична фиброза, и саркоида, карцином на белия дроб, астма, атеросклероза, коронарна болест, синдром на Райтер.

Антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично и продължава средно 14 дни, като при някои пациенти се налагат допълнителни курсове.В допълнение, не могат да бъдат използвани определени класове антибиотици,което е и причината за забавяне на лечението.По тази причина бързата и точна диагностика е от изключително значение.

Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae за доказване на причинителя може да намерите в PCR диагностика/Респираторни инфекции.

ПРОБОВЗЕМАНЕ:

Венозна кръв 

Ключови думи:

Хламидия, Chlamydophila pneumoniae Ig G

Нашите лаборатории

Последвайте ни