Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

35.00 лв

Обща информация:

Серологичен метод в помощ на клиничната практика.Този клас антитела се появяват по-късно от Ig M (3-6 седмица) и могат да послужат за потвърждение на диагнозата за пациента, в случаите на реинфекция или протрахиране( усложняване , влошаване ) на състоянието му. Незабавната антибиотична терапия може да забави антитялообразуването!

Chlamydophila pneumoniae е облигатна вътреклетъчна бактерия, която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици.В повечето случаи инфекцията протича инапарентно или леко, но е установено , че 10 % от интерстициалните пневмонии се дължат на този причинител.В последните години е установена връзка с развитието на хронична обструктивна белодробна болест(ХОББ),кистична фиброза, и саркоида, карцином на белия дроб, астма, атеросклероза, коронарна болест, синдром на Райтер.

Антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично и продължава средно 14 дни, като при някои пациенти се налагат допълнителни курсове.В допълнение, не могат да бъдат използвани определени класове антибиотици,което е и причината за забавяне на лечението.По тази причина бързата и точна диагностика е от изключително значение.
Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae за доказване на причинителя може да намерите в PCR диагностика/Респираторни инфекции.

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Хламидия, Chlamydophila pneumoniae Ig G

 

 

 

Нашите лаборатории

Последвайте ни