Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

13.70 лв

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Епщайн-Бар (EBV) е ДНК вирус, спадащ към групата на херпесните вируси. Размножава се само в лимфобластните клетъчни линии от B-лимфоцити на човек и човекоподобни маймуни, като проявява слаб цитопатичен ефект. Епщайн-Бар вирусът е причинител на инфекциозна мононуклеоза. Заболяването се характеризира с ангина (инфекциозен процес, обхващаш небцовите сливици), генерализирана лимфаденопатия (увеличаване размерите на лимфните възли), хепатоспленомегалия (увеличаване размерите на черния дроб и слезката) и характерна кръвна картина.

Изследват се следните маркери:

  • Епщайн - Бар вирус (Human herpesvirus 4, HHV-4) IgM - основен маркер. Показва остра инфекция. Назначава се при съмнение за мононуклеоза.
  • Епщайн - Бар вирус (Human herpesvirus 4, HHV-4) IgG – показва прекарана инфекция. Тези антитела остават в организма цял живот

ПРОБОВЗЕМАНЕ:

Венозна кръв

Ключови думи:


Епщайн - Бар вирус (Human herpesvirus 4, HHV-4) Ig M + Ig G

Нашите лаборатории

Последвайте ни