Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

6.90 лв

Обща информация:


CRP е един от най-силните острофазови реактанти, чиято концентрация може да се увеличи до 1000 пъти след остър миокарден инфаркт, стрес, травма, инфекции, възпаление, операции или неопластични процеси. CRP се използва за оценка на активността на възпалителни заболявания(ревматоиден артрит); за откриване на съпътстващи инфекции при системен лупус(SLE), левкемии, след операции; отхвърляне на бъбречен трансплантант; неонатална септицемия и менингит и др. Важно е да се отбележи, че CRP е много динамичен показател, възможно е да се увеличи или намали в пъти за няколко дни.


Пробовземане:


Венозна кръв


Ключови думи:

C-реактивен протеин-High sensitivity; CRP

Нашите лаборатории

Последвайте ни