Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

4.50 лв

Обща информация:

Количествено измерване на антителата срещу стрептолизин О продуцирани от група А стрептокок S.pyogenes. Изследването на титъра е подходящо в случаите на скорошна инфекция или симптоми асоциирани със следните заболявания:

  • стрептококова ангина
  • скарлатина
  • кожни заболявания като пиодермия, импетиго
  • гингивални и зъбни инфекции


Ако тези заболявания не са били излекувани у пациентите (особено често деца) в организма настъпват промени, които водят до:

  • ревматизъм
  • гломерулонефрит
  • артритни оплаквания у млади пациенти


Образуването на антителата започва около седмица до месец след стрептококова инфекция. Очакваният пик на стойностите е приблизително 3-5 седмици след появата на симптомите и остават дълго време високи при повечето пациенти.

*Важно е да се отбележи, че не винаги високите стойности означават ,че пациентите ще развият усложнения.Препоръчително е да се следи динамиката на антителата и наличната симптоматика. Лекуващият лекар (УНГ, личен лекар, педиатър,нефролог) преценява курса и продължителността на лечение. Антибиотиците и кортикостероидите влияят на стойностите на AST.

В Лаборекспрес 2000 предлагаме апаратен, високо чувствителен метод за количествено определяне на титъра, при който вероятността от грешки е намалена значително.
Референтните стойности варират в различните възрастови групи, региони, значение имат и данните от анамнезата на пациента.

След прекарана скарлатина е препоръчително при децата да бъдат изследвани урина и AST между 20-40 ден от заболяването!
Титърът на антителата не е бърз метод за доказване на стрептококова инфекция.При съмнение за такава, Лаборекспрес предлага културелно изследване с антибиограма (работим и с направления) .

За контактни на скарлатина деца и възрастни (включително бременни) предлагаме бърз тест за антигена на стрептокока, който дава резултат в рамките на 30 минути. Тестът спестява притесненията на родителите и предотвратява ненужното антибиотично лечение.

През зимният период се повишават и вирусните респираторни заболявания , те изискват симптоматично изследване, но понякога приличат на стрептококова инфекция. Затова ние в Лаборекспрес Ви предлагаме и бърз комбиниран тест за респираторни патогени Combo Adeno-RSV-Influenza A-Influenza B.

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

 Antistreptolysin O titer; AST,стрептококова инфекция

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни