Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

53.00 лв

Обща информация:

  • anti-SS-A (Ro 52) recomb. антитела
  • anti-SS-A 60 антитела
  • anti-SS-B(La)
  • anti-Sm (анти - Sm антитела)
  • anti-RNP (анти рибонуклеопротеин)
  • anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
  • anti-Centromere B Ab (анти Центромер B антитела)
  • anti-Ribosomal P (анти Рибозомни антитела)
  • anti-Scl-70 ( анти Scl-70 антитела )

Пробовземане:

Венозна кръв

 

Ключови думи:

Антинуклеарни антитела –имуноблот, ANA-2

Нашите лаборатории

Последвайте ни