Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

53.00 лв

Обща информация:

 • anti-Mitochondria M2 Ab (анти Митохондриални АТ)
 • anti-SS-A
 • anti-SS-B(La)
 • anti-Sm (анти - Sm антитела)
 • anti-RNP (анти рибонуклеопротеин)
 • anti-dsDNA (анти двойноверижни ДНК антитела)
 • anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
 • anti-PCNA (анти PCNA антитела)
 • anti-Nucleosome Ab (анти Нуклеозомни антитела)
 • anti-Histone Ab (анти Хистонови антитела)
 • anti-Ribosomal P (анти Рибозомни антитела)
 • anti-PM-Scl (PM) антитела
 • anti-Scl-70 ( анти Scl-70 антитела )
 • anti-Centromere B Ab (анти Центромер B антитела)
 • anti-SS-A (Ro 52) recomb. антитела

 

Пробовземане: 

Венозна кръв 

Ключови думи : 

Антинуклеарни антитела –имуноблот, ANA-1

Нашите лаборатории

Последвайте ни