Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

14.90 лв

Обща информация:


Изследването дава информация за наличие на автоантитела при пациента. АНА скрининг е широко използван серологичен маркер, подпомагащ диагностиката на системните автоимунни болести. Анти-нуклеарните антитела са група от антитела , насочени срещу ДНК,различни белтъци и белтъчни комплекси на клетъчното ядро.
Пациенти, които показват положителен резултат трябва да се изследват за определяне специфичността на автоантителата, намираща се в серума (АНА-профил).
Значителен брой автоимунни заболявания са свързани с наличието на автоантитела, насочени срещу тези ядрени антигени. Такива са системен лупус еритематозус (SLE), ревматоиден артрит(RA), склеродермия, автоимунни хепатити, васкулити, ендокардити, синдром на Сьогрен, Синдром на Шарп, CREST синдром, полимиозит и др.
Освен ревматоидни болести и колагенози ,АНА скрининг може да позитивира при лекарствено-индуциран лупус и синдром на автоимунен репродуктивен неуспех (CAPH). Последният е свързан с повтарящи се аборти, неизяснен стерилитет или ендометриоза.
Антинуклеарните антитела(ANA) може да преминават през плацентата и представляват риск за фетални увреждания и усложнения по време на бременност.


АНА скрининг включва следните автоантитела:

  • RNP-70, RNP-A, RNP-C
  • Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G
  • Scl-70, Jo-1
  • dsDNA, ssDNA
  • polynucleosomes, mononucleosomes
  • Histone complex- histone H1, histone H2A, histone H2B, histone 3, histone H4
  • Pm-Scl-100SS-A-52(Ro-52)
  • SS-A-60(Ro-60), SS-B(La), RNP/Sm

 

Пробовземане:


Венозна кръв


Ключови думи:

Антинуклеарни антитела - скрининг, ANA screening

 

Нашите лаборатории

Последвайте ни