Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

75.00 лв

Обща информация:

Аргинин вазопресин (AVP) е ключов хормон в човешкото тяло. Важна е ролята му в поддържането на баланса на течности , съдовия тонус и кардио-васкуларни заболявания. Копептин е гликопептид състоящ се от 39 аминокиселини и представляващ С-терминалната част на AVP –прекурсор (CT-proAVP). Той се явява стабилен и чувствителен маркер, аналог на С-пептида за инсулин. Повишената неврохормонална активация е един от рисковете за инфаркт . Основната му роля е в диагностиката на безвкусен диабет (diabetes insipidus), при сепсис и сърдечно-съдови заболявания( сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, инсулт). Увеличените му нива в плазмата са един от прогностичните маркери за риск от миокарден инфаркт, смъртност и хоспитализации. Според много автори, копептин може да бъде обект на биомаркер-таргетна терапия с аргинин вазопресин- антагонисти при лечение на пациенти в ежедневната клинична практика.


Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Антидиуретичен хормон, ADH, Copeptin

Нашите лаборатории

Последвайте ни