Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

19.70 лв

Обща информация:

Трансферинът е транспортен протеин за желязото в кръвта. Синтезира се в черния дроб. Количествата на трансферина в кръвта зависи от функцията на черния дроб и хранителния статус на човека. При нормални условия, неговите свързващи места обикновено са една трета наситени с желязо и две трети от капацитета му остава в резерв.

Количеството на трансферина отразява общия (тотален) желязосвързващ капацитет (ТЖСК, TIBC).

  • TIBC измерва общото желязо, което може да се свърже с трансферин в кръвта и индиректно дава представа за количеството на Tf.
  • Свободния ЖСК (UIBC) определя резервния капацитет на трансферина, т.е. частта, която не е наситена с желязо. UIBC = TIBC – концентрацията на серумно желязо
  • Трансферинът може да бъде измерен и директно като белтък.
  • Изследването на трансферин, TIBC и UIBC дават възможност да се оцени способността на кръвта да свързва и транспортира желязо и са отражение на железните депа.

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи: 

Трансферин, протеин, желязо, Fe, черен дроб, Total 

Нашите лаборатории

Последвайте ни