Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

5.30 лв

Обща информация:


Изследването включва:

 • WBC ( Левкоцити - бр.)
 • Ly% (лимфоцити)
 • Mo% (моноцити)
 • MID% (Mo+Eo+Ba)
 • Eos% (еозинофили)
 • Baso% (базофили)
 • Neu% (неутрофили)
 • Ly# (лимфоцити)
 • Mo# (моноцити)
 • MID# (Mo+Eo+Ba)
 • Eos# (еозинофили)
 • Baso# (базофили)
 • Neu# (неутрофили)
 • RBC (Еритроцити - бр.)
 • Hgb (Хемоглобин)
 • Hct (Хематокрит)
 • MCV (среден обем на еритроцита)
 • MCH (средно Hgb съдържание в еритроцита)
 • MCHC (средна Hgb концентрация в еритроцита)
 • RDW (вариация на ерит. р-ие)
 • Plt (Трoмбоцити)
 • MPV (среден обем на тромбоцита)
 • Pct (Плазмоцит)
 • PDW (ширина на тр р-ие) SD
 • PDW (ширина на тр р-ие) CV

СУЕ – Скорост на утаяване на еритроцитите. От значение за СУЕ са възраст, пол и други. Физиологично умерено ускорена СУЕ се наблюдава при бременни жени от третия месец на бременността до втора – трета седмица след раждането. Пробата е силно неспецифична, не е спешен показател. Ускорява се при много заболявания, най-често 2-3 денонощия след появата на клиничните прояви и се нормализира 1-2 седмици след отзвучаването им. Ускорена СУЕ се наблюдава при възпалителни заболявания, гнойни процеси, туберкулоза, тумори, колагенози и други.

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи: 

ПКК, 22, СУЕ

Нашите лаборатории

Последвайте ни