Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

2.50 лв

Обща информация:

Описват се формата, големината и оцветяването на еритроцитите. При определени заболявания се наблюдават патологични включвания в цитоплазмата на еритроцитите, които подпомагат диагнозата. Промените, които могат да бъдат наблюдавани са:анизоцитоза (големина), пойкилоцитоза (форма), анулоцити (при намален MCH), акантоцити (поява на израстъци), полихромазия (дефект в оцветяването), анизохромия, включвания като: телца на Хайнц, телца на Жоли, Пръстен на Кабът, базофилни гранулации, сидероцити.

Интерпретациите на морфология и диагноза се поставят от лекуващ лекар, на база клинични и лабораторни изследвания.

Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза – еритроцитите са с нормални размери 
  • Нормохромия – еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.


Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи:

Еритроцити, червени кръвни клетки, RBC

Нашите лаборатории

Последвайте ни