Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

5.90 лв

Обща информация:


Ретикулоцитите се образуват в костния мозък. Те са млади еритроцити – преходен стадий в развитието на червения кръвен ред – от оксифилен еритробласт към зрял еритроцит. Могат да се определят мануално – изброяване върху микроскопски препарат, като се използва специално суправитално оцветяване.

Ретикулоцити – дават информация за регенераторната способност на костния мозък.

Увеличените стойности се обозначават като ретикулоцитоза и са добър прогностичен белег при лечение на анемични състояния (ретикулоцитна криза).

Намалените стойности се обозначават като ретикулоцитопения. Тя е израз на слаба регенеративна способност на костния мозък. Среща се при анемии.

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно 

Ключови думи:

Ретикулоцити, костен мозък, анемия

 

Нашите лаборатории

Последвайте ни