Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

19.70 лв

Обща информация:


Феритинът е основна форма за съхраняване на резервното желязо в организма. По този начин се изолира силно токсичното желязо от клетъчното съдържимо до момента на използването му. Въпреки че феритинът се намира в тъканите малка част от него може да се установява в плазмата, кадето концентрацията му е пропорционална на тъканната концентрация. Измерването на серумното ниво на феритина директно показва количеството на резервното желязо. Понижаване на нивото му има при латентен железен дефицит.

Пробовземане: 

Венозна кръв, сутрин на гладно 

Ключови думи:

Феритинин, Fe, желязо, дефицит 

Нашите лаборатории

Последвайте ни