Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

3.50 лв

Обща информация:


Диференциална Кръвна Картина е микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи : неутрофилно, базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити; лимфоцити и моноцити. При изследването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта. Съвременните хематологични анализатори извършват този тест автоматично с помощта на лазерна технология. Резултатите от автоматично изработено ДКК са основание за извършване на микроскопското изследване. Важно е да се отбележи, че автоматичното ДКК от т.н.(3-DIFF) масово разпространени броячи е само ориентировъчно и крие риск от пропускане на редица заболявания – алергии, паразитози, инфекциозна мононуклеоза, левкози.

Изследването включва: St(Щаб-пръчкоядрен гранулоцит), Sg(сегментоядрен гранулоцит), Eo(еозинофилен гранулоцит),Ba (базофилен гранулоцит), Mo(моноцити), Lym(лимфоцити), Pl(плазматични клетки).

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи: 

ПКК, ДКК, 22, кръвни клетки 

Нашите лаборатории

Последвайте ни