Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

25.00 лв

Обща информация:


Витамин D е мастно разтворим витами, от съществено значение за правилното развитие и формиране на зъбите и костите
25-хидроксивитамин D (25-ОН Вит.D) е метаболитът, който обичайно се измерва и отразява количество на витамина в организма. Определянето му служи за откриване на недоимък или повишени нива. Над 95% от Вит.D, измерван при лабораторните тестове представлява 25-ОН Вит.D3, а останалата минимална част е за сметка на 25-ОН Вит.D2. Полуживотът на 25-хидроксивитамин D в кръвообръщението е 2-3 седмици, т.е. той представлява едно стабилно депо, отразяващото нивото на витамина в организма.
Витамин D стимулира абсорбцията на Са в тънките черва и повишава реабсорбцията на Са през бъбреците. Играе роля в костното формиране и ремоделиране, така че недоимъкът на витамин D е честа причина за вторичен хиперпаратиреоидизъм (повишение на PTH). Тежкият дефицит на витамин D води до развитие на рахит при децата и остеомалация при възрастните.


Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Витамин D3, 25-хидроксивитамин D, 25-OH

Нашите лаборатории

Последвайте ни