Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

40.00 лв

Обща информация: 

В повечето случай се налага извършване на биопсия или хирургична операция, за да се вземат клетки или тъкани за наблюдение под микроскоп. Биопсията (вземане на тъканна/клетъчна проба) може да бъде направено по различни начини:

  • чрез специална игла се изтегля тъкан или течност
  • чрез ендоскоп (тънка, специално светеща тръбичка) се оглеждат зони в тялото (например стомах) и се взимат клетки или тъкан
  • чрез операция се отстранява част или целия тумор, заедно с прилежаща тъкан.

Тъканта, взета по време на биопсия, се изпраща в патологична лаборатория, където се обработва по специални методи и се нарязва на тънки срезове за наблюдение под микроскоп. Извършва се така нареченото хистологично изследване (от хистос – тъкан). Лекарят – патолог може да извърши и цитологично (клетъчно) изследване, като материал може да бъде взет от урина, гръбначномозъчна, белодробна, перитонеална или плеврална течност, вагинален смив или течност, събрана по време на биопсията/операцията.


Пробовземане:


Клетки или тъкани, биопсия или хирургична операция


Ключови думи:


Биопсия, хистология, клетки, тъкани

Нашите лаборатории

Последвайте ни