Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

22.00 лв

Обща иформация:

Мегалобластни анемии – касае се за недоимък на Vit B12 и/или фолиева киселина с нарушения в синтеза на ДНК и в узряването на ядрата на клетките от червения ред с поява на мегалобласти (мегалоцити).

 Vit B12 = Extrinsic factor – доставя се на организма чрез храната: черен дроб, месо, мляко, яйца и Intrinsic factor – гликопротеин, образуван от париеталните клетки на стомашната лигавица (абсолютно необходим за резорбцията на Vit B12). Резорбция се осъществява в терминален илеум. В плазмата се свързва с транскобаламини и се транспортира към : черен дроб, костен мозък и други бързо пролифериращи тъкани. Нормално около 2mg Vit.В12 се складират в черния дроб, а други 2mg извън него. Това депо е достатъчно да покрие нуждите на организма за срок от 3 години при пълно преустановяване на вноса, тъй като времето на полуживот на Vit B12 е дълго – до 750 дни, а дневните нужди са минимални – 5m g на ден.

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно 

Ключови думи:

B12, витамин, vitamin, анемия  

 

Нашите лаборатории

Последвайте ни