Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

30.80 лв

Обща информация: 

Дава информация за: глюкозната обмяна; липидния статус; чернодробната функция; бъбречна функция; белтъчния синтез; възпалителни процеси;
заболявания на кръвта (анемия, левкози);калциево-фосфорния баланс.

 

     Пакета включва следните тестове:

 • ПКК-22 (пълна кръвна картина)
 • СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите)
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Урея
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Билирубин общ и директен
 • Холестерол профил(холестерол общ, триглицериди, HDL, LDL, VLDL)
 • Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, Гама-GT)
 • Алкална фосфатаза
 • Ca (калций)
 • P (фосфор) 
 • Урина-общо изследване и седимент

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно 

 

Ключови думи: 

Пакет, макс, глюкозната обмяна; липидния статус; чернодробната функция; бъбречна функция; белтъчния синтез; възпалителни процеси;
заболявания на кръвта (анемия, левкози);
калциево-фосфорния баланс.

Нашите лаборатории

Последвайте ни