Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

15.90 лв

Обща информация:

Включва следните изследвания:

  • Холестерол профил (триглицериди, LDL, HDL, VLDL, холестерол общ) 
  • Пикочна киселина
  • Глюкоза
  • ASAT /Аспартатаминотрансфераза/
  • ALAT /Аланинаминотрансфераза/
  • K /калий/
  • Na /натрий/
  • Хлориди 
  • Гама ГТ

 

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

 

Ключови думи:

Пакет, кардио, холестерол, глюкоза

Нашите лаборатории

Последвайте ни