Изследвания

Уважаеми пациенти,

Предлагаме ви кратък справочник с информация за най - популярните видове лабораторни изследвания!

Така искаме да допринесем за изпълнението на своята основна цел – нашите пациенти да получат максимална информация за своето здраве.

Надяваме се да сме Ви полезни!