Лактозотолерантен тест

Направете си профилактичен лактозотолерантен тест.

 

Сега достъпен в нашите лаборатории на цена 14.00 лв.