Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Обща информация:


Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/.

PSA – Простатен специфичен антиген. Повишава се при:

  • простатен карцином

Умерено повишени стойности може да има при – доброкачествена простатна хиперплазия, простатит, след манипулации върху простатата – до 10 дни след манипулацията.


Пробовземане:


Венозна кръв, сутрин на гладно


Ключови думи:

PSA , простатен специфичен антиген 

Our laboratories

Follow us