Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Обща информация:

Toxoplasma gondii е едноклетъчен паразит, предизвикващ заболяването токсоплазмоза.
При заразяване с паразит Toxoplasma gondii имунната система на организма образува антитела. Титъра и вида на тези антитела може да покаже дали инфекцията е стара или нова. В рамките на няколко седмици може да се наложи да се направят няколко теста.
Котките играят основна роля при предаването на инфекцията.Заразяването става при контакт с тях, неспазване на хигиена на ръцете, консумация на недобре измита и термично обработена храна.
Най-висок риск от тежка токсоплазмоза съществува при бременните, новородени от майки инфектирани с паразита и хора с подтиснат имунитет (пациенти на химиотерапия, ХИВ, имуносупресивна терапия).

 

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Токсоплазмоза,Toxoplasma gondii, IgM + IgG

 

 

 

Our laboratories

Follow us