Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Обща информация:


Изследването включва по-обширна идентификация от стандартните видове кандида : Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.zeylanoides, C.lambica, C.terreus,както и представители от родовете Trichosporon, Blastoschizomyces, Geotrichum , Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces и др. 

Антимикограмата включва 10 антимикотика: Nystatin, Amphotericin, Flucytosine, Econazole, Ketaconazole, Clotrimazole, Miconazole, Itraconazole, Voriconazole, Fluconazole

Честотата на гъбичните инфекции се е увеличила значително през последните години. Химиотерапия, радиотерапия, стероидна терапия и прекомерната употреба на антибиотици променят нормалната човешка флора. В резултат на това опортюнистични микроорганизми (включително кандида) се срещат много по-често.
Candida, Cryptococcus и други гъбични причинители стават по-чести изолати както в болнични, така и в амбулаторни условия. Инфекцииите могат да бъдат екзогенни и ендогеннни.
Пациентите с най-висок риск за тези инфекции са: имунокомпрометирани, пациенти с периферни венозни катетри, на парентерално хранене, с катетри, сърдечни клапи.
Пациентите с хронични заболявания, пациенти с HIV, HCV също са с по-висока честота на гъбични заболявания.


Пробовземане:


При всички гъбични изолати от различни материали (носо-гърлен секрет, храчка, влагалищен секрет, еякулат, урина, фецес, хемокултура); отнема 48-72 часа


Ключови думи:

Разширена идентификация и антимикограма, Antimycogram extended and identification

Our laboratories

Follow us