Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Фекалният калпротектин е неинвазивен маркер за мониторинг на чревното възпаление. Тестът е лесен и достъпен.

А вече и...

 количествен!

Калпротектинът съставлява 60% от протеините в белите кръвни клетки (неутрофили), съдържа се също в моноцитите, епителните клетки и други формени елементи. Отделя се от клетките по време на клетъчна активация или клетъчна смърт. Принадлежи към семейството на калций-свързващи протеини.

Изследвайте калпротектин! 

Изследването на калпротектин намира широко приложение при чревно възпаление, особенно тънко черво. Във фецес е стабилен, не се разрушава от микроорганизмите до 7 дни на стайна температура.

За кого !?

Това е достъпен и чувствителен маркер за изследване на степента на чревно възпаление при инфекциозни ентерити, проследяване лечението при болни от болест на Крон, Хроничен улцерозен колит (ХУК), синдром на дразнимо черво (colon irritabile), дивертикулити.

*Стойностите му може да се повишат и при някои туморни заболявания: колоректален карцином и аденом.

 

ЛАБОРЕКСПРЕС 2000- ВИНАГИ ДО ВАС! 

 

 

Our laboratories

Follow us